Práce se zvukem tibetských mís a hlasem

 

Uvolněte se, člověče.

 

V dnešním moderním světě jsme dennodenně na každém kroku zasypáváni obrovským množstvím různých informací. Tu zprávy o dění ve světě či v tuzemsku, tam počasí, různé formy reklamy, složenky, módní trendy nebo třeba jen nový adrenalinový způsob trávení volného času,...atd., atd. Naší pozornost se snaží upoutat stále rostoucí hromada pestrobarevných informací, kterých se naše mysl snaží zpracovat co nejvíce a nutí nás tak svým nepřetržitým švitořením ve formě analyzování, porovnávání, vzpomínání, plánování nebo fantazírování stále k nějaké aktivitě. Taková aktivita může mít formu vědomou nebo může probíhat zcela nevědomě, což ale v konečném důsledku není to podstatné. Podstatné je zde slovo „nepřetržitým", a to proto, že tyto neutuchající procesy, které si ustavičně vyžadují naší pozornost z nás touto cestou pozvolna, leč běžně téměř bez přestání, vysávají energii, což má za následek několik věcí – oslabení imunity, vyčerpání organismu, mentální stres a v krajním případě i nemoc. K tomu, abychom nemoci předešli, cítili se vitální a zůstali zdraví je v našem životě nezbytně nutné vyhradit si prostor pro relaxaci neboli tzv. "umět vypnout".

 

 

Takového prostoru se nám v dnešní uspěchané době dostává čím dál méně, což má za následek stále se zvyšující procento stresem způsobovaných nemocí a neuróz, které jsou už běžně považovány za "normální". Ale nepleťme si prosím slova "běžný" a "normální". Jenom proto, že se kolem nás chřipky, nervozita, vyčerpání, deprese nebo stres vyskytují "běžně" neznamená, že jsou tyto stavy "normální" a to i přesto, že jsme si na jejich přítomnost v našem okolí už pravděpodobně zvykli. Chceme-li si duševní a tělesné zdraví zachovat musíme naším denně zatěžovaným nástrojům a služebníkům, čímž myslím mysl a tělo, dát prostor pro odpočinek a regeneraci a nechat je občas i relaxovat neboli "vypnout". Hluboká relaxace je velice efektivním způsobem doplňování energie. Zde si dovolím podotknout, že za hlubokou regenerativní relaxaci se nepovažuje např. četba knihy nebo třeba jízda na kole, protože i přesto, že mohou být tyto aktivity jistě velice povznášející a příjemné je u nich stále zapotřebí mít aktivní mysl, což jaksi není kompletní relaxace organismu. Při těchto a podobných aktivitách totiž mysl stále dál vysílá tělu signály a tělo na ně reaguje a je tak stále v aktivním módu. K regeneraci na buněčné úrovni neboli k léčbě a obnově organismu dochází výhradně ve stavech hluboké relaxace a naprostého uvolnění, kdy je náš mozek v tzv. hladině théta, ve stavu, který dokážeme navodit právě hlubokou relaxací a tibetské mísy nám jsou na cestě za takovým uvolněním velmi dobrým pomocníkem.

 


Zvuk tibetských „zpívajících“ mís je ve východních kulturách používán na více úrovních a navozování stavů hluboké relaxace či meditace je jednou z nich. Při poslechu harmonickým tónů tibetských mís se naše mysl velice rychle uvolní a dovolí tak i tělu se naprosto zrelaxovat. Zvuky těchto nástrojů mají na člověka velice blahodárný vliv. Něktěří mystici hovoří o očistě mysli a duše a otevření se vyšším sférám naší bytosti.

 

 

Alikvotní tóny těchto nástrojů, ale pracují na více úrovních než jen na té, o které se zmiňuji. Působí například i na náš čakerní systém a dokážou ho uvést v případě potřeby do rovnováhy, synchronizují činnost mozkových hemisfér, čímž v nás podporují kreativitu a vytřibují intuici nebo také podporují cirkulaci životní energie v těle, která je na dálném východě známá jako Prána.


Ovšem je to jako s jakoukoli jinou technikou či cvičením, i hlubokou relaxaci je nezbytné praktikovat pravidelně chceme-li zakusit její blahodárné účinky v plném rozsahu.

 

Průběžně pro vás pořádáme meditačně relaxační koncerty tibetských "zpívajících" mís a dílny zaměřené na práci s tímto nástrojem, díky kterým teď máte příležitost se o těchto slovech přesvědčit a sami se některým technikám naučit. Více informací o aktuálním dění najdete v sekci "Kdy a kde."

 

Dovolte si vnitřní klid.

 

Těším se na Vaši návštěvu.

 

S poklonou a přáním pevného zdraví

 

František Horváth

 

...

Fotografie použita dle Creative Commons A Guy Taking Pictures  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode