Práce se zvukem tibetských mís a hlasem

 
Co se děje během workshopu/dílny?
 
 
Síla hlasu a zvuku tibetských „zpívajících“ mís
 
Jak už sám název napovídá během dílny se věnujeme jak práci s hlasem, tak práci s tibetskými „zpívajícími“ mísami. Hlasem se na emoční a mentální rovině očistíme a na fyzické rovině uvolníme. Zvuk tibetské mísy pak použijeme jako nástroj k navození hluboké relaxace případně meditace.
 
Hlasová technika, se kterou se budete mít možnost při těchto příležitostech seznámit, se nazývá Toning. Nejedná se o pěveckou techniku a k jejímu zvládnutí nepotřebujete mít ani hudební sluch nebo ohromující hlas. Žádná melodie, žádná slova, žádný rytmus a dokonce ani žádná harmonie – čistě jen zvuk vibrujícího dechu. Toning je jednoduchá, leč zároveň překvapivě efektivní technika, jejíž vliv a blahodárné účinky jsou patrné již po prvním vyzkoušení a to hned na několika úrovních – fyzické, mentální a emoční. Je to nástroj sloužící k samoléčbě, relaxaci, osobnímu růstu a podpoře kreativity a přispívá také velkou měrou i k našemu celkovému vyvážení a dobré náladě.
 
V druhé části dílny se pak zabýváme použitím zvuku tibetských „zpívajících“ mís jako nástoje k navození hluboké relaxace nebo meditace. Ve chvílích hluboké relaxace a meditace, kdy je naše mysl v naprostém klidu a uvolnění, začne náš mozek fungovat v tzv. hladině théta. V tomto stavu dochází díky volné cirkulaci prány naším tělem k regeneraci fyzického těla na buněčné úrovni a zároveň se v tomto módu bytí nabízí příležitost k tzv. probuzení neboli přímému prožití hlubší podstaty nás samých. K takovému rozpoložení a vhledům dochází zpravidla až ve chvílích, kdy naší mysli umožníme se zklidnit natolik, že nás svým nepřetržitým analyzováním a fantazírováním přestane „vyrušovat“ a my pak máme možnost nahlédnout hlubší, skryté stránky naší bytosti. Vzhledem k síle vlivu zvuku na člověka je tato forma tišení mysli na dálném východě v místních klášterech a ašrámech hojně používaná už mnohá staletí, ne-li déle.
 
Práce se zvukem „zpívajících“ mís i práce s hlasem spadá do kategorie Nada Yogy, neboli jógy zvuku. Slovo ‚jóga‘ znamená ve zjednodušeném slova smyslu ‚sjednocení‘ nebo také ‚osvícení‘ či právě ‚probuzení‘ – což není nic jiného než přímé prožití naší nejhlubší podstaty, tedy tzv. Duše nebo Ducha – a právě to je skromným cílem těchto dílen zaměřených na práci se zvukem hlasu a tibetských „zpívajících“ mís. Jak řekl súfijský mystik Hazrat Inayath Khan: „Ten, kdo zná tajemství zvuku, zná i tajemství celého vesmíru“ a my si během těchto dílen dovolíme tomuto tajemství nahlédnout pod sukni.
 

Fotografie použita dle Creative Commons A Guy Taking Pictures  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode